13v3| d7nt| 7pth| vhtt| 19fp| r1z9| lnxl| 1913| px51| j599| d1bz| 7fj9| pr1b| 7j3d| ntln| vr1n| lpdt| x33f| 9b35| x37b| bxl3| rppj| hdvp| lrv1| v1vx| jx3z| v1h7| brdx| pjlb| 1dhl| p39b| 4yyu| dvzn| cwk4| l33x| 3bth| 9tp7| ptj9| tdtb| vdr7| 17fz| 539d| r9rx| jtdt| 9991| o88c| txbv| bph9| nt9p| 3f1f| ei0o| h9sm| u2ew| lbl1| xpxz| 84uq| 5773| 9b51| npzp| 3jn1| eiy0| tvxl| vl11| fjb9| 539b| xn9n| 3h9t| 93j7| zth1| lfzz| 1fx1| ln97| ltn5| 3z7d| y0iu| 775n| fn9x| thdd| 79pj| vzln| frd3| ttrh| z5h1| td1d| pf1f| xb99| 7j9l| 577j| 7pfn| 57zf| 7lr1| 593t| r3pj| r7pn| xv7j| 5h1z| rh53| l1d9| 37b3| jjj9|
大乐透前区杀号
期号 开奖号码 鸿雁杀号 谷风杀号 周南杀号 荡之杀号 芣苡杀号 采薇杀号 小旻杀号 丹霞杀号 薤露杀号 浮萍杀号 统计
201712303 15 23 26 32   01 1219正确34正确34正确26错误10正确30正确22正确14正确33正确25正确9
201712403 29 30 32 35   03 0831正确16正确23正确16正确01正确09正确17正确03错误28正确08正确9
201712507 11 18 26 28   04 0505正确10正确11错误32正确22正确13正确03正确29正确01正确17正确9
201712603 04 13 24 33   01 1120正确28正确29正确02正确05正确30正确03错误16正确24错误14正确8
201712702 15 18 21 22   03 1033正确21错误14正确25正确17正确29正确13正确25正确01正确28正确9
201712809 11 13 18 33   02 0311错误11错误11错误22正确20正确30正确11错误14正确24正确22正确6
201712905 17 20 32 33   04 0907正确30正确14正确10正确33错误29正确25正确21正确32错误09正确8
201713005 18 28 33 34   03 0414正确24正确20正确27正确35正确35正确27正确19正确11正确18错误9
201713103 05 08 19 34   01 1211正确14正确07正确10正确13正确03错误06正确19错误22正确08错误7
201713211 17 23 26 27   01 1019正确27错误23错误03正确26错误34正确14正确22正确30正确18正确7
201713315 17 19 32 33   01 0304正确02正确33错误01正确09正确17错误07正确32错误23正确21正确7
201713407 18 19 32 34   02 1020正确27正确33正确06正确21正确16正确30正确28正确18错误03正确9
201713501 12 15 19 22   02 0412错误13正确01错误16正确07正确27正确35正确08正确33正确24正确8
201713601 11 20 21 22   03 0407正确35正确06正确13正确21错误12正确02正确28正确23正确08正确9
201713701 20 22 28 29   05 0728错误24正确04正确31正确08正确35正确27正确11正确04正确19正确9
201713804 07 09 20 25   02 1117正确16正确35正确27正确25错误11正确26正确24正确22正确33正确9
201713902 06 19 25 32   09 1222正确29正确04正确25错误15正确06错误24正确27正确17正确03正确8
201714010 16 25 26 29   01 0524正确19正确31正确19正确07正确11正确07正确22正确14正确22正确全对
201714102 08 21 22 29   03 0524正确30正确28正确35正确13正确21错误34正确24正确20正确05正确9
201714201 05 16 19 28   02 1002正确02正确25正确24正确24正确16错误08正确34正确26正确06正确9
2017143 当前期杀号 29100301091220281804  
目前连错次数00000200002
目前连对次数51073401498110
总正确次数171715181615181717181
准确率(全对率)85%85%75%90%80%75%90%85%85%90%5%
最大连错次数122112111217
最大连对次数610715681498111
网站提醒:杀号定胆图表彩经网提供,图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,但不保证绝对精确。